Apartment #38

  • Լոկացիա՝ Երևան, Հայաստան
  • Նախագծման տարի՝ 2019
  • Փուլ՝ ավարտված
  • Կատեգորիա՝ բնակարան

Այս բնակարանի դեպքում մեր նպատակն էր ստանալ ջերմ մթնոլորտ: Խնդիրը, առաջին հայացքից, բարդ էր։ Լուծումը թաքնված էր ճերմակ մարմարի, սալիկի և որակյալ փայտի օգտագործման մեջ։

Գործընթաց

Մոխրագույն երանգներն ու սպիտակ պատերը պարզության և մինիմալիզմի ինքնատիպ դրսևորումն են:

  • Հաջորդ նախագիծը
Ուղարկել